Utskick från styrelsen

06 december 2019 kl 07:21

Nedan finns lite information om våra framtidsplaner:

 

Laxutsättningar i Vättern har pågått sedan början på 1970-talet. Årligen utplanteras 20 000 laxsmolt och utsättningarna kostar i dagsläget ca 650 000-700 000 kr per år (alltså ca 34 kr/st). Utsättningen av laxen sker för att kompensera förlusten av den storvuxna nedströmslekande öringen som utrotades när Motala ström byggdes ut. Utsättningarna har genom åren gett goda återfångster och laxen har stor betydelse för både yrkesfisket, fritidsfisket och turistfisket.

 

Dock så är inte detta unika fiske en självklarhet. Oavsett vad många tror.

Med anledning av den debatten och de diskussioner som just nu förs, så är det viktigare än någonsin att vi som vill fortsätta ha lax i Vättern att fiska efter, är positiva till dagens laxutsättningar, och visar sitt engagemang genom att fortsätta bidra till Mer lax i Vättern stiftelsen.

Det är som så, att kommer det inte in några bidrag i större omfattning till MLIV, så finns det ingen mening med att hålla stiftelsen igång längre.

Vi som arbetar ideellt i stiftelsen med att försöka säkerställa framtida laxutsättningar önskar precis som alla ni andra att laxfisket hade varit lika bra som det en gång var för 10-20 år sedan. Men vi tycker, att vi har gjort precis allt vad vi kan för att få det så bra som möjligt med de resurser vi har haft till förfogande.

Hade vi haft mer ideellt engagerade personer i stiftelsen så hade vi kunnat åka runt och informera mer om vårt arbete. Men var finns dom idag? Hade vi haft mer ideellt engagerade personer i stiftelsen så hade vi kunnat ringa runt och tacka alla stora bidragsgivare. Men det har vi inte. Ni bidragsgivare får vara nöjda med att få ett tackbrev från oss via postnord. Vi har idag inte ens en ideell revisor som kan göra våran bokföring, utan måste köpa in den tjänsten för många tusen av inkomna bidragspengar.

För att knyta an till det vi sa innan, att även vi i stiftelsen önskar många och stora laxar över 10 kilo i sjön, så tycker ändå vi att alla inblandade har gjort vad de har kunnat för att försöka få till ett bra laxfiske i sjön under de senaste 5 åren.

Sportfiskarna som exemplariskt har skött om inköpen av fisk, och som med framgång har lyckats teckna ett långsiktigt avtal med odlarna.

Länsstyrelsen, som bestämmer när, var och hur isättningarna skall ske, har med sitt kunnande och sin erfarenhet gjort beslut som bygger på fakta och statistik sedan flera år tillbaka i tiden precis som man ska.

Alltså ingen förtjänar den dåliga bild som delvis har målats upp i media. Hade man haft samma dåliga bild om det hade varit bra fiske efter lax i sjön?

Det vi i MLIV har önskat är fulla vårutsättningar (20 000st) av 2 årig Gullspångslax årligen, och det har man lyckats med när de förutsättningarna har funnits. Och det har det gjort nästan varje år förutom under 2019, då det som ni säkert alla vet blev Klarälvslax istället.

Men så fort alla förutsättningar finns igen, Gullspångslaxsungar, ekonomiska förutsättningar osv. så kommer vi i stiftelsen att önska isläpp av 2 åriga Gullspångslaxar igen.

Vad det är som gör att vi inte har sjön full av 10 kiloslaxar just nu, när vi ändå har lyckats bra med utsättningarna, är vi lika frågande till som ni. Kvaliten på fisken som går i Vättern är den samma som i Vänern. Gissningar skulle kunna vara att rovfiskmassan i Vättern i form av röding och öring har ökat i samma takt som laxen har minskat? Laxungarna har kanske större konkurrens från andra fiskar under första månaderna i sjön? Eller är det den globala uppvärmningen som redan har börjat visa sig? För två år sedan hade Vättern den varmaste sommaren på 150 år, och hur det påverkade det utsättningen vi hade den våren har vi ingen aning om.

 

Mer om detta finns att läsa på Länsstyrelsens sida:

http://www.vattern.org/fisk-och-fiske/laxutsattning/

 

Ingen vet svaret på frågorna, men det vi i stiftelsen vet, är att era bidrag de senaste åren har givet fisk tillbaka till sjön i form av 25-30 000st laxungar!

Så åter igen, vill ni fortsätta ha lax i Vättern att fiska efter, så måste ni nog visa erat engagemang för fisket genom att bidra.

För faktum kvarstår att kommer det inte in några bidrag i större omfattning en vad det gör nu till MLIV, så finns det ingen mening med att hålla stiftelsen igång längre.

På senaste mötet som vi i Mliv-styrelsen hade så fick vi ändå ihop en styrelse till att klara ett år till. Och vi som sitter invalda har ändå hoppet kvar om en sjö med lax i ett tag till. Så vårat mål de närmsta åren får då bli att få in tillräckligt med bidrag, så att Sportfiskarna kan köpa in maxantalet av lax årligen.

Vattendomspengarna (fiskeavgiftsmedlen) räcker nämligen inte till inköp av 20 000st fiskar/år med dagens smoltkostnader. Styrelsen tog även beslutade på senaste mötet att stiftelsens pengar oavkortat ska gå till inköp av lax, medan pengar från fiskeavgiftsmedel får användas till de övriga kostnaderna i samband med utsättningarna.

 

Vill ni få en mer samlad bild om verksamheten som vi bedriver, ser vi gärna att ni tittar in på vår hemsida www.merlaxivattern.se

 

Bidrag sätts in på stiftelsens PlusGirokonto 174 039-8 eller Swish till Ismail 070 600 0790

Inbetalning från EU-land bör ske på följande sk. IBAN-nummer.
IBAN: SE44 9500 0099 6026 0174 0398
BIC: NDEASESS

MVH/ Styrelsen i Stiftelsen MLIV 2019-12-04

 

    VI BIDRAR

    STORA BIDRAGSGIVARE under 2018-2019