Sportfiskarna tar över ansvaret av utsättningen av laxen i Vättern

30 juni 2015 kl 08:19

Då var det klart. Sportfiskarna tar över utsättningarna av G-laxen i Vättern från och med nu :)

Upplägget som man har gjort, och som man har jobbar med under det senaste året, är att Sportfiskarna blir huvudman, och Länsstyrelserna får en mer renodlad myndighetsroll över utsättningarna från och med i höst.

Alla är positiva till detta upplägg och vi i MLiV stiftelsen hoppas på att detta ska kunna öppna möjligheter till att kunna tinga/boka fisken i ett tidigare skede en som har varit möjligt tidigare. Indikationer på detta har vi sett allaredan, då Sportfiskarna ihop med Länsstyrelsen nu meddelat att dom bokat fisk för flera år framöver, vilket gläder oss i stiftelsen enormt :)

Från organisationen Sportfiskarna blir det region Värmland och Peter Belin som kommer att hålla i trådarna framöver och han meddelar att upp mot 15 000 fiskar kommer att släppas i Vättern nu i höst :)

Sportfiskarna jobbar även med att få till en träff med berörda odlare för att diskutera dåtid, nutid och framtid för utsättningarna och diskutera möjligheter till ett långsiktigt upplägg framöver.

 

Hur bra som helst tycker vi i MLiV detta är, och vi gläds med alla parter, när nu Sportfiskarna siktar på tätt samarbete med fiskodlingarna, länsstyrelserna och fiskets övriga intressenter :)

Sportfiskarna säger även att MLiV är en viktig aktör i detta, och det ideella engagemanget faktiskt är helt väsentligt här, eftersom pengarna annars inte räcker till för att kunna släppa i de max 20 000 fiskarna/år som det finns beslut på.

 

Nedan ser ni Sportfiskarnas Pressmeddelande i sin helhet och ett ”färskt” bildbevis på att Peter Belin inte bara kan organisera utsättningar, utom även kan dra upp fisken ur vattnet också :)

Peter med lax

 

 

Allt om detta pressmeddelande finns dessutom att läsa på Sportfiskarnas nya hemsida sportfiskarna.se

 

Pressmeddelandet:
Sportfiskarna tar över ansvaret för laxutsättningarna i Vättern.

Det är nu klart att Sportfiskarna tar över som huvudman för utsättningarna av lax i Vättern. Länsstyrelserna som tidigare skött hela hanteringen kommer att fortsätta att vara med i processen, nu i en mer renodlad myndighetsroll.

Sedan 40 år tillbaka sker kontinuerliga utsättningar av lax i Vättern med syfte att kompensera fisket för bortfallet av en nedströmslekande öringstam som slogs ut i början av 1900-talet till följd av utbyggnaden av vattenkraften i Motala ström. Mängden utsatt fisk har varierat under åren och länsstyrelsernas målsättning sedan 2004 har varit att sätta ut 20 000 laxsmolt årligen. Stammen är gullspångslax, som anses var den bäst lämpade stammen för utsättning i Vättern. Gullspångslaxen som odlas härstammar från avelsfisk från Vänern, där kompensationsutsättningar också sker. Avelsmaterialet är detsamma för de bägge sjöarna och fisken finns i samma odlingar.

Länsstyrelserna har i samverkan med berörda fiskodlingar bedrivit ett omfattande arbete för att höja kvaliteten på laxen som sätts ut i Vättern. Förbättringar i odlingarna har i kombination med kvalitetskontroller av fisken, kontroller vid transporter och sumpning av fisk vid utsättningstillfällena medfört bättre kvalitet på den utsatta fisken och en förbättrad överlevnad. Fisket har varit väldigt bra och av allt att döma ökar återfångsterna. Utsättningarna finansieras främst av fiskeavgiftsmedel avsatta för Motala kraftverk samt frivilligt insamlade medel av stiftelsen Mer Lax i Vättern. Eftersom fiskeavgiftsmedlen i nuläget inte täcker kostnaderna för utsättningarna är de frivilligt insamlade pengarna en avgörande pusselbit.

– Det känns väldigt positivt att få jobba med utsättningarna tillsammans med länsstyrelserna, fiskodlarna och det stora ideella engagemanget som finns runt Vättern, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson.

I nuläget ser tillgången på laxungar bra ut i odlingarna och arbetet med fiskutsättningarna kommer att ske i tätt samarbete med länsstyrelserna och fiskets övriga intressenter runt sjön. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att ansvara för att pröva tillståndet för utsättningarna, där villkoren som reglerar bland annat mängden fisk, leverantör och kvalitetsgranskning innefattas. Man kommer också att bevilja medel i form av fiskeavgiftsmedel, samt delta i planeringsarbetet för de fortsatta utsättningarna.

– Vi tycker att det här är en väldigt bra lösning där vi kan renodla vår myndighetsroll och vi tror att det kommer att ge en bättre stabilitet för laxutsättningarna i Vättern, säger Anton Halldén, enhetschef på länsstyrelsens fiskeenhet i Jönköpings län.

 

Mer information:

Peter Belin, Sportfiskarna peter.belin@sportfiskarna.se

Anton Halldén, länsstyrelsen i Jönköpings län anton.hallden@lansstyrelsen.se

 

 

Vi i MLiV önskar Sportfiskarna lycka till i sitt arbete och passar även på att tacka alla som har jobbat med detta under det senaste året.

 

Stort tack till Länsstyrelsen med Anton Hallden, Martin Engström och Micko Bergstöm i spetsen.

Och så slutligen ett  jättetack till Sportfiskarnas medarbetare Markus Lundgren, Anders Karlsson och Peter Belin som har gjort detta möjligt.

 

Och ni, glöm nu inte att åka ut och fiska på våran underbara sjö nu i sommar också :)

 

 

    VI BIDRAR

    STORA BIDRAGSGIVARE under 2018-2019