Snart dags för utsättning!

17 april 2014 kl 11:17

Vårens utsättning av Gullspångslaxar är snart på G. Någon gång under maj månad så kommer det att släppas i ca 10 000 fiskar från Fengersfors fiskodling. Utsättningen kommer att ske i Starbäcks hamn precis som tidigare år, vilket har visat sig vara en mycket bra plats att släppa i fisken ifrån.

Det som skiljer årets utsättningar mot tidigare år, är att ingen av fiskarna kommer att märkas. De skador som har börjat uppstå på den märkta laxen under senare år, gör att det inte är djuretiskt riktigt att fortsätta med märkningarna. Den statistik man har fått in (via märkningen), ska man försöka att få in, med hjälp av diverse fiskare, på annat vis. Det har även varit en kostnad i form av ca 500kr/märke till SLU som man nu även kommer ifrån. Sumpningen av fisk vid utsättningarna ska dock fortsätta, då det har givet en mycket bra indikation på hur lyckad utsättningen har varit, i form av överlevnad.

 

Vätterns tillsyningsman Michael Bergström (Micko) var för några veckor sedan på Fengersforsodlingen, och läste fisken (kontrollerade). Antalet på ca 10 000 st fiskar är vad som odlaren har uppgett  och kontrolleras först vid utsättningstillfället.

 

Gullspångslax på måttbrädan!

 

 

    VI BIDRAR

    STORA BIDRAGSGIVARE under 2018-2019