Lyckad utsättning av årets första omgång med laxar!

19 juni 2014 kl 10:35

Då så var det åter igen dags för en omgång med smålaxar att släppas ut i Vättern. I början av veckan hamnade årets första utsättning med 10.000st pigga laxsmolt i sjön. Platsen var som alltid de senaste åren, i Starbäcks hamn utanför Habo. Foto: Micko Bergström

DSC_0225 (1)

Denna laddning med fisk har börjat sin resa, på samma sätt som alla andra Gullspångslaxar i Vättern har gjort.

Det börjar med att föräldrafiskarna fångas upp vid avelsfällan i Klarälven, varefter fiskarna kramas på rom och mjölke. Rommen hamnar sedan i Gammalkroppa odling som är Fortums egen fiskodling. Den rommen som blir kvar efter att Fortum själva taget sin del, säljs således ut till intresserade odlare.

Just i detta fall, så hamnade rommen hos EM-Lax AB:s fiskodling i Fengersfors. Där har sedan rommen och fiskarna mycket exemplariskt sköts om genom sortering, matning, styrning av syremängder och strömhastigheter mm. För att till slut nå ett smoltstadie efter ca 2 år.

Smoltstadiet, är alltså den tidpunkten i laxens liv då den går från att vara en liten stirr till att bli ett smolt som är klart för att vandra ut ur sin uppväxtälv. Vid denna tidpunkten (smoltstadiet) är även dessa odlade gullspångskrabater som bäst anpassade för att släppas ut i det fria.

Tyvärr smoltifierar inte alla fiskar i odlingskaren samtidigt, vilket hade varit det bästa för våra Vätternutsättningar. Naturen har helt lågiskt bestämt att smoltstatiet ska komma lite olika därför att gardera sig så att inte hela kullen med fiskar ska stryka med, om något oförutsätt skulle hända (stormar, kyla, översvämningar, mm.)

Detta gör att en del av de fiskar som släpptes i vattnet i tisdags alla redan var smoltade, andra kommer att smolta snart, och förhoppningsvis kommer alla fiskar att smolta innan 3 veckor har gott.

 

100 fiskar i en referensgrupp plockas ut och undersöks med okulärbesiktning. Det vill säga läsning av fenor, smoltfas osv. För er läsare som tycker att fiskarna ser lite luggade ut så är det dessa fiskar som har kommit in i smoltfasen. Då ändrar laxen färg, får lite insjunket utseende, tappar lite fjäll och ser allmänt lite slitna ut.  Foto: Micko Bergström

DSC_0226

Alltså årets första utsättning var så bra i fas som det gick att få, och hela utsättningen och allt det övriga som hör till, kontrollerades på plats i Starbäck av Michael (Micko) Bergström på Länsstyrelsen i Jönköping. David Johansson från Länsstyrelsen i Västra Götaland var även med och kontrollerade lastning, transport osv.

Men arbetet med dessa fiskar är inte slut i och med att de har hamnat i Vätterns vatten. Nu tar Micko över jobbet med att sköta om (kontrollera) de 100 fiskar som är utsatta i en kasse några hundra meter ut i sjön.

Dessa fiskar kontrollerar han 4-5 gånger (filmar, tar vattentemp, mäter vindar, lufttryck osv.) innan det är dags att efter 19 dagar avbryta försöket. Därefter kommer dessa att okulärbesiktigas på samma sätt som referensgruppen kollades.

 

G-lax smolt på mätbrädan! För ni som undrar, så har alla dessa fiskar fettfenan i behåll och ingen av smolten är märkta. Den kontrollen som sker på de 100 fiskar som är utsatta i kassen, får således ligga till grund för bedömningen om utsättningen har varit lyckad eller ej, istället för den märkning som tidigare om åren har skett. Foto: Micko Bergström

DSC_0228
För alla dom som tror att det bara är att ta några romkorn, och odla upp till färdiga smolt i ett kar, så är det nog bara att tänka om. Det är hundratals parametrar som bestämmer om resultatet ska bli lyckat eller helt misslyckat i slutändan.

 

Så ett stort tack till alla inblandade!

Denna utsättning har helt bekostats av bidragsgivare i MLiV. Tack för att ni gjort det möjligt, och ett särskilt stort tack till Fredrik Stegborg, ägare till företaget El-evator AB. Han bekostar själv var fjärde lax som släpps i Vättern genom sitt bidrag på 100 000kr förra hösten. Storartat!

Vidare stort tack till Länsstyrelserna runt sjön med Micko och hans kollegor i spetsen för det jobbet ni gör med att få fram bra utsättningsfiskar, och till EM-Lax för det oerhörda jobb som ni gjort i samarbete med Länsstyrelsen vid läsningarna i odling mm.

 

Fortfarande nappar det lax ute på Vätterns vidder!

Med en vattentemp på uppåt 16 grader i ytan på sina ställen så bjuder Vättern fortfarande på bra laxfiske bitvis. Rapporter från inbitna trollingfiskare som Henry Hermansson, Team Pettersson och Ove Johansson vittnar om bra laxfångster de senaste veckorna om man bara träffar rätt.

Så ut och fiska!

Team Pettersson (Magnus) med en av 3 fina laxar som de lyckades att lura upp i söndags!

20140615_101528

 

 

 

 

    VI BIDRAR

    STORA BIDRAGSGIVARE under 2018-2019