Fiskeavgiften omprövad till glädje för laxfiskarna!

03 december 2016 kl 17:20

Under hösten har Länsstyrelsen i Östergötland sökt omprövning av fiskeavgifterna som Tekniska Verken i Linköping årligen är ålagda att betala.

Bakgrunden till att fiskeavgiften kom till är att sedan början av 1900-talet har det helt varit stängt för fisken i Vättern att nedströms ta sig förbi Motala kraftstation i Motala kommun, vilket har gjort att ägarna måste kompensera detta i form av pengar årligen till fiskets främjande i Vättern.

 

Nu är domen klar, och i den står det nu att Tekniska verken årligen ska betala:

dels ett belopp på 520 000 kr, att användas till fiskets främjande i Vättern vad beträffar öring eller annan laxartad fisk.

dels ett belopp på 155 000 kr, att främst användas i Motala ströms vattensystem samt i kustområdet för främjandet av det svenska ålbeståndet.

Avgifterna är indexreglerade och ska inbetalas till Havs- och vattenmyndigheten med start 2017.

 

Detta är till stor glädje för oss i MLiV som vet vad laxutsättningarna kostar, och kommer att kosta i framtiden. Efter att Hav och vatten fått in dessa pengar så är det fortfarande Länsstyrelsen i Västra Götaland som beslutar vad dessa pengar ska gå till.

Stiftelsen tror och hoppas att myndigheter kommer att använda dessa pengar (520 000kr) till att finansiera laxutsättningarna i Vättern även i framtiden, då pengarna, enligt domen, ska användas till fiskets främjande. Tidigare räckte fiskeavgiftspengarna från Tekniska verken till ca 40% av utsättningskostnaderna och med den nya avgiftssumman så kommer pengarna att räcka till ca 70% av de beräknade smolt och omsättningskostnaderna framöver.

Detta gör att era bidrag till MLiV stiftelsen fortfarande är lika viktiga som tidigare, eller viktigare nu när Sportfiskarna har klart med sin avsiktsförklaring mot odlarna för framtida regelbundna utsättningar på 5-års basis.

Stort tack till alla bidragsgivare för att ni gör laxutsättningarna möjliga. Och skitfiske på alla er laxfiskare där ute som är med i laxcupen denna helgen.

    VI BIDRAR

    STORA BIDRAGSGIVARE under 2018-2019