Då var årets 20 000 Gullspångslaxar i sjön.

15 maj 2018 kl 15:41

Ännu ett år har gått och nu är 2018 års fiskar i sjön.

 

Utsättningen av måndagens (7 maj) 4600 laxar från Källefalls fiskodling skedde i hamnbassängen. 100 st fenskadekontrollerades som vanligt och ca: 120 stycken sattes ut i en kasse för kontroll under 15-17 dagar.

 

 

På tisdagen kom de 15600st firrarna som fattades upp till 20000 st laxar som är taket för utsättning i Vättern. Em-lax levererade dess, och samma fenskadekontroll och firrar i kasse för kontroll skedde som dagen innan.

 

 

Michael (Micko) Bergström höll i allt detta ihop med några medhjälpare. Micko låter sig hälsa att sammantaget så gick utsättningarna mycket bra.

 

 

 

Fisken från Källefall sattes i hamnen och fisken från Em-lax sattes direkt ut i sjön. Källefall-fisken hade vandrat ut redan första natten vilket var positivt. Medan Em- fisken sågs dra sig mot Jönköping ganska omgående vilket var naturligt med den rådande strömriktning som var i sjön vid detta tillfälle.

Stort tack alla för denna gång, och riktigt bra jobbar som vanligt.

 

 

 

    VI BIDRAR

    STORA BIDRAGSGIVARE under 2018-2019